HOTLINE : 0933555920


 

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Century thành lập tại Đài Loan vào tháng 07-1993.

Nâng cao khả năng hoạt động tài chính: vinh dự được xếp hạng「twAA+」của Tín dụng Trung Hoa, 「A-」của Standard & Poor 「A2」của Moody's .

Tháng 04-2002, Phi nhân thọ Cathay Century trở thành thành viên của Tập đoàn Tài chính Cathay.

Bước vào kỷ nguyên phục vụ thương mại điện tử: thiết lập website thương mại điện tử Bobe hiện đại.
Theo xu hướng phát triển thương mại điện tử, chúng tôi đã không ngừng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Website Công ty mẹ: http://www.cathay-ins.com.tw
Email Công ty mẹ: services@cathay-ins.com.tw
Tích lũy kiến thức cho nhân viên, nâng cao năng lực chuyên môn.
Để duy trì nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, Công ty chúng tôi đã đưa ra quy trình đào tạo tập huấn nhân viên theo kế hoạch tổng thể, đào tạo ra những nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn của mình.
Tích cực phát triển thị trường Trung Quốc, Việt Nam theo hướng quốc tế hóa.

Phi nhân thọ Cathay Việt Nam được cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh vào ngày 28 tháng 10 năm 2010, và chính thức hoạt động kinh doanh vào tháng 12 năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội cũng đã chính thức hoạt động vào ngày 18 tháng 5 năm 2011.