Hỗ trợ


 • Bảo Hiểm Sức Khỏe
 • Bảo Hiểm Tai Nạn
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • Bảo Hiểm Xe Máy
 • Bảo Hiểm Ô Tô
 • Bảo Hiểm An Toàn
  Ví Điện Tử
 • Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân
 • Bảo Hiểm Học Sinh - Sinh Viên
 • Bảo Hiểm Công Trình
 • Bảo Hiểm Trách Nhiệm
 • Bảo Hiểm Tài Sản
 • Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Tất cả

- Đối tượng tham gia bảo hiểm: Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam từ đủ 01 (một) tuổi đến 60 tuổi.
- Cathay không nhận bảo hiểm đối với các trường hợp sau:
+ Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong, ung thư
+ Người bị tàn tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
+ Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật

Đối với bảo hiểm sức khỏe, quý khách có thể mua online trên website tại đây.
Đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.

Thời gian chờ là khoảng thời gian từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm mà trong thời gian đó Người được bảo hiểm không được thanh toán cho bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào. Cụ thể:
- Không áp dụng thời gian chờ đối với tai nạn
- 30 ngày đối với trường hợp ốm đau bệnh tật thông thường.
- 90 ngày đối với trường hợp tử vong/ tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật thông thường, biến chứng thai sản.
- 365 ngày đối với bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn và bệnh mãn tính, sinh con.
- Nếu tái tục (gia hạn hợp đồng) liên tục không tính thời gian chờ.

Người được bảo hiểm được chi trả bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn, ốm đau bệnh tật và những chi phí y tế liên quan phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Điều trị nội trú là điều trị y tế khi Người được bảo hiểm có làm thủ tục nhập viện và nằm tại giường bệnh qua đêm. Giấy ra (xuất) viện là một trong những chứng từ cần thiết để yêu cầu chi trả cho quyền lợi này.
Điều trị ngoại trú là việc điều trị y tế khi Người được bảo hiểm cần thiết phải điều trị thương tật/bệnh tật tại cơ sở y tế mà không phải nằm viện.


 • Bảo Hiểm Sức Khỏe
 • Bảo Hiểm Tai Nạn
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • Bảo Hiểm Xe Máy
 • Bảo Hiểm Ô Tô
 • Bảo Hiểm An Toàn
  Ví Điện Tử
 • Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân
 • Bảo Hiểm Học Sinh - Sinh Viên
 • Bảo Hiểm Công Trình
 • Bảo Hiểm Trách Nhiệm
 • Bảo Hiểm Tài Sản
 • Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển
Nhập tên của bạn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
Nhập số điện thoại
Nhập E-mail
Nhập ý kiến của bạn
Nhập mã xác nhận
facebook messenger