Yêu cầu bồi thường

Khai báo tổn thất
Yêu cầu bồi thường trực tuyến áp dụng cho:
-  Sản phẩm bảo hiểm du lịch: Quyền lợi bảo hiểm trễ chuyến bay; Điều khoản mở rộng bảo hiểm hủy chuyến; Điều khoản mở rộng bảo hiểm quay đầu/ hạ cánh xuống sân bay khác
-  Sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe: Con người kết hợp P4 (Quyền lợi "Bệnh/ Thai sản phải nằm viện/ phẫu thuật hoặc "Thương tật tạm thời do tai nạn"); Tai nạn cá nhân PA (Quyền lợi "Thương tật tạm thời")
- Sản phẩm bảo hiểm an toàn ví điện tử
** Đối với sản phẩm bảo hiểm khác, quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.
Người yêu cầu bồi thường:
- Để đảm bảo chi trả đúng đối tượng bảo hiểm, chỉ Người được bảo hiểm (NĐBH) có quyền yêu cầu bồi thường trực tuyến (Đối với NĐBH dưới 18 tuổi, bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp có thể đại diện NĐBH thực hiện yêu cầu bồi thường).
** Đối với các trường hợp khác, quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Để sử dụng dịch vụ yêu cầu bồi thường trực tuyến, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký