Tra Cứu Bảo Hiểm TNDS Bắt Buộc

Chức năng này chỉ dùng để kiểm tra thông tin cơ bản của giấy chứng nhận Bảo Hiểm Bắt Buộc TNDS. Để xem thông tin chi tiết, vui lòng đăng nhập.

Quý khách có thể xem/tải quy tắc bảo hiểm xe máy và xe ô tô đối với các hợp đồng được mua trên Website tại đây

Trong trường hợp quý khách mua qua đại lý hoặc những kênh khác của Cathay, vui lòng xem/tải tại đây

Nhập số giấy chứng nhận/ số hợp đồng
Nhập biển số xe
facebook messenger