Lá chắn cho mọi công trình

Sập cần cẩu

Cần cẩu cùng tay cẩu đang vươn cao khoảng 15 mét đổ sập đè lên 1 máy múc phía dưới. Phần máy cẩu bị lật ngang, đè sập một phần rào chắn của công trình.

Lắp đặt thiết bị không cẩn thận

Máy móc thiết bị bị hư hỏng do lắp ráp bất cẩn, mất mấy trăm triệu đồng để sửa chữa.

Máy móc bị nổ

Khi máy móc phát nổ thì không chỉ gây thiệt hại đối với máy móc đó, mà còn tổn hại đến tài sản của bên thứ ba.

Cathay bảo vệ công trình, máy móc, thiết bị

Bảo hiểm công trình bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của chính phủ trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình xây dựng công trình.

Bảo hiểm cho những tổn thất vật chất của công trình do sự cố bất ngờ và không lường trước và/hoặc các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng.

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh trong quá trình lắp đặt.

Bảo hiểm cho những tổn thất có thể xảy ra trong khi lắp đặt các thiết bị máy móc, thiệt hại về tài sản và/hoặc các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến công việc lắp đặt.

Bảo hiểm máy móc thiết bị của chủ thầu

Bảo hiểm mọi rủi ro thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với hạng mục máy móc thiết bị được bảo hiểm trong quá trình thi công.

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại, mất mát của máy móc được bảo hiểm đang hoạt động trên công trường, do những rủi ro bất ngờ và không lường trước như cháy, nổ, bão, mất trộm…

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại, mất mát của máy móc đang hoạt động, do những rủi ro bất ngờ và không lường trước.

Cathay bồi thường cho Người được bảo hiểm bằng tiền mặt, hoặc thay thế, sửa chữa cho máy móc bị tổn thất bất ngờ do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, đoản mạch, bão hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm.

Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Liên hệ Cathay để được tư vấn chi tiết về gói sản phẩm và phí bảo hiểm tương ứng.
Các đối tượng cần mua bảo hiểm công trình:
1. Chủ đầu tư, nhà thầu
2. Nhà thầu tư vấn
3. Nhà thầu thi công
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động đầu tư xây dựng.
Hồ sơ bồi thường tổn thất cho bảo hiểm công trình xem tại đây.
facebook messenger