• 1
    Tính phí
  • 2
    Điền thông tin
  • 3
    Xác nhận 
    & Thanh toán
Thông tin xe
Nhập Số chỗ ngồi
Vui lòng nhập đúng Mã giới thiệu
Gói bảo hiểm cơ bản
Bảo hiểm TNDS bắt buộc
Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, khi xảy ra tai nạn, Cathay thay mặt chủ xe bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản cho bên bị thiệt hại do xe của chủ xe gây ra.
(Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, phạm vi bảo hiểm còn bao gồm hành khách trên xe.)
Bên thứ ba
Thiệt hại về người
150 triệu đồng
Bên thứ ba
Thiệt hại về tài sản
100 triệu đồng
Gói bảo hiểm thêm
Cathay sẽ bồi thường thiệt hại về thân thể và tính mạng cho tài xế và tất cả những người ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn trong lúc đang ngồi trên xe, và lên xuống xe.
Tổng phí
0 đ