X
PHẦN 1: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC
PHẦN 2: BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

Nếu không mua phần 2 thì quý khách vui lòng không nhập phần bên dưới.

Số tiền bảo hiểm:
Số tiền bảo hiểm:
0 VNĐ
Lưu ý: